België: Mag mijn ex zomaar verhuizen?

Miss Janneke schreef onlangs een blog met het onderwerp: “Mag mijn ex zomaar verhuizen?". Wij zijn benieuwd naar de wet- en regelgeving in België omtrent deze kwestie. Onze nieuwe Miss Legal België, Miss Sarah, geeft hieronder haar standpunt weer.

Mag de ex zo maar verhuizen in België?

Hij mag verhuizen. Maar in beginsel is hij verplicht om de afspraken die zijn gemaakt over de zorg en het contact met de kinderen na te komen en kan hiervan dus niet afgeweken worden. Zijn verhuis zal wel praktische moeilijkheden met zich meebrengen om de bestaande regeling nog te kunnen naleven, bijvoorbeeld indien hij ervoor moet zorgen om de kinderen naar school te brengen of wanneer jij de kinderen naar hem moet brengen en waardoor jij dus plots 100 km ver zou moeten rijden. Hij zal dan bij jou met een voorstel moeten komen over een nieuwe regeling, waarbij hij bijvoorbeeld het volledige vervoer van de kinderen op zich zal nemen wanneer ze naar hem moeten gaan (hij heeft immers de keuze gemaakt verder te gaan wonen). Dit voorstel mag je weigeren als je dat niet in het belang van de kinderen vindt. Je kan natuurlijk wel een tegenvoorstel doen, of zonder zijn voorstel af te wachten, zelf met een voorstel komen.

Er mag dus niet worden afgeweken van de bestaande regeling, zijn hier uitzonderingen op?

Principe in België is dat men een bestaande regeling slechts kan wijzigen indien er omstandigheden 'buiten de wil' van partijen zijn, die de situatie van de kinderen en/of partijen veranderen. Stel dat die ex door het werk overgeplaatst wordt, dan zou dit een omstandigheid 'buiten zijn wil’ zijn. Maar indien de ex naar zijn nieuwe vriendin wil verhuizen, dan moet die ex het gevolg dragen van zijn verhuis, die in dit geval niet 'buiten zijn wil' ligt. In zo'n situatie zal het moeilijk zijn om de rechter te overtuigen een wijziging in de bestaande regeling te brengen. Vaak zal de ex het volledige vervoer op zich moeten nemen (van de rechter), daar waar de vrouw dit ook voor een deel op haar nam in het verleden.

Wat als je onderling er niet uit komt?

In dit geval kan de verhuizende partij een verzoek tot wijziging van de bestaande regeling aan de rechter doen. Een procedure is kostbaar en erg tijdrovend. Hoe dan ook zal de rechter een bestaande regeling slechts kunnen wijzigen indien zich omstandigheden ‘buiten de wil’ van één van partijen voordoen, die een wijziging van de bestaande regeling rechtvaardigen. In het merendeel van de gevallen zal zijn verhuis hier niet onder vallen: het zal immers meestal gaan om een bewust door hem gemaakte keuze. Een andere optie is bemiddeling. Met een onafhankelijke advocaat-bemiddelaar zullen jullie dan afspraken maken die net zo bindend zijn als een uitspraak van een rechter. Daarnaast kan je het tijdens de bemiddeling over veel meer punten hebben. Bijvoorbeeld, over de alimentatie en de reiskosten.

Hoe verloopt het verzoek tot wijziging in België?

Een verzoek tot wijziging kan je zelf indienen bij de Familierechtbank, maar best laat je je bijstaan door een advocaat, die alles correct kan opstellen en het reilen en zeilen op de rechtbank kent. De Familierechtbank werkt 'vrij snel' als het om het verblijf en vervoer van de kinderen gaat en denkt praktisch mee. Een uitspraak over deze zaken is er meestal binnen de 4 à 5 maanden (een discussie over de alimentatie duurt gemakkelijk 6 tot 12 maanden), tenzij er hoogdringende omstandigheden zijn; in dat geval zal de rechter sneller een beslissing nemen.

Is er nog een verschil in kosten?

Het uurtarief van een advocaat-bemiddelaar en een 'gewone advocaat' is hetzelfde. Aangezien het best is de regeling die door een bemiddelaar wordt uitgewerkt ook door de rechtbank wordt bekrachtigd, zit ook hierin geen verschil (100 euro rolrecht om de zaak op te starten, wordt in 95% van de gevallen ten laste van beide partijen gelegd, ieder voor de helft). Het enige verschil in kostprijs bestaat erin dat een bemiddelaar geen procedurestukken (besluiten) dient te maken (die tijdrovend zijn). Ik denk dat qua tijd een bemiddelaar ongeveer de helft van het aantal uren van een advocaat die met een procedure wordt beopdracht spendeert. Ook nog: de bemiddelaar betaal je uiteraard met 2; ingeval van een procedure betaalt ieder zijn advocaat. Een tip: je kan beter vooraf afspraken opnemen in een regelingsovereenkomst in geval van verhuis door één van beiden, zodat ook op dit punt geen discussie kan bestaan.

Wat vind je van deze regeling in vergelijking met de Nederlandse wetgeving?

Ik vind het toch wel opmerkelijk dat je in Nederland omwille van die verhuis 'eigen keuze' zelf de hele regeling opnieuw kan aanvechten. Bij ons geldt het principe dat overeenkomsten bindend zijn en niet eenzijdig gewijzigd kunnen worden. Indien dit praktisch niet meer haalbaar is voor je, draag je hiervan (in het merendeel van de gevallen - de meeste zaken brengen immers meer discussiepunten mee dan enkel de verhuis) zelf de gevolgen.

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn