Check je arbeidsovereenkomst!

Heb jij een arbeidsovereenkomst ontvangen? Voorkom problemen in een later stadium, weet wanneer en waarvoor je tekent.

Teken je arbeidsovereenkomst vóórdat je met je nieuwe baan begint.

Een arbeidsovereenkomst is van bijzonder belang als je bijvoorbeeld ziek wordt of een ongeluk krijgt tijdens werktijd. Vorige week ontving Miss Legal een verzoek voor een 'legal check' van een arbeidsovereenkomst. Saskia was al vijf maanden in het bezit van een arbeidsovereenkomst maar durfde niet te tekenen; zij begreep niet goed wat er in de arbeidsovereenkomst stond. Werkgevers komen soms pas laat met de arbeidsovereenkomst over de brug. Vaak wordt dan gezegd: ‘Je krijgt heus wel je salaris uitbetaald hoor.’ Toch is niet juist. 
Wat is nu het gevaar als je de arbeidsovereenkomst niet hebt getekend en je al wel bent begonnen met werken? Voor een ongeluk tijdens werktijd is je werkgever aansprakelijk. Heb je geen arbeidsovereenkomst? Dan kun jij aansprakelijk worden gesteld. Derden hebben met de vertrouwensband tussen jou en je werkgever namelijk niets te maken.

 

Geen proeftijd mogelijk bij een halfjaarcontract

Sinds 1 januari 2015 is er geen proeftijd meer mogeijk bij een halfjaarcontract. Wil de werkgever toch een proeftijd? Dan moet het contract langer zijn dan zes maanden, bijvoorbeeld zeven maanden. Heeft je werkgever toch een proeftijd in een contract van zes maanden opgenomen? Dan kun jij je beroepen op de ongeldigheid daarvan. Je behoudt dan het recht op je baan, ook als je contract al is ingegaan. In een arbeidsovereenkomst tot een periode van twee jaar kan een proeftijd van één maand worden opgenomen.

 

Concurrentiebeding: wat mag (niet)?

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op 1 januari 2015 of een latere datum is gesloten? Dan mag je werkgever geen concurrentiebeding opnemen. Dit is anders als je werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft. Heeft je werkgever vanaf 1 januari 2015 wel een concurrentiebeding opgenomen (in een tijdelijke arbeidsovereenkomst), dan moet hij schriftelijk motiveren om welke belangen het gaat én waarom die belangen het concurrentiebeding noodzakelijk maken. Wij kunnen je vertellen dat dit is een lastige klus is. Ontbreekt de motivering of heeft de werkgever zijn belangen niet voldoende gemotiveerd, dan kan hij geen beroep doen op het concurrentiebeding.

 

Opzegtermijn

Je werkgever moet zich aan een opzegtermijn houden als hij (of zij) de arbeidsovereenkomst met jou wil opzeggen, ook als hierover geen schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Hij heeft hiervoor toestemming van het UWV nodig of hij moet een verzoek aan de rechter doen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De opzegtermijn dient ook bij een beëindigingsovereenkomst in acht te worden genomen. Zowel de werkgever als werknemer moet de arbeidsovereenkomst tegen het einde van de maand opzeggen, tenzij schriftelijk een andere dag daarvoor is aangewezen. Wil je werkgever een langere opzegtermijn overeenkomen? Prima! Wil hij de opzegtermijn verkorten, dan heeft hij een cao of een regeling nodig.

 

Opzegtermijn - UWV en rechter

De opzegtermijn moet ook in acht worden genomen indien de werkgever met jouw instemming opzegt of de arbeidsovereenkomst door de rechter laat ontbinden. Houdt je werkgever zich niet aan de opzegtermijn? Dan heb je recht op een schadevergoeding die gelijk is aan het in geld vastgestelde loon over de tijd die de arbeidsovereenkomst nog had behoren voort te duren. UWV-procedure? De gehele UWV-proceduretijd mag van de opzegtermijn worden afgetrokken. Er moet nog wel een maand overblijven. Voorheen mocht een werkgever bij een UWV-procedure maximaal een maand van de opzegtermijn aftrekken als hij met toestemming van het UWV had opgezegd. Zelf heb je als werknemer een opzegtermijn van één maand, als je met je werkgever geen schriftelijke afspraken hebt gemaakt. De lengte van je dienstverband is niet van belang. De opzegtermijn van de werkgever mag wel langer, maar nooit korter zijn dan die van de werknemer.

 

Pensioen, niet verplicht!

Altijd handig om even te checken voor je een arbeidsovereenkomst tekent: is er iets geregeld over pensioen? Vaak realiseren werknemers zich pas later dat hun werkgever helemaal geen pensioen heeft aanboden. Een werkgever is namelijk niet verplicht om een pensioen aan te bieden; het is een secundaire arbeidsvoorwaarde. #wistjedat Je één dag per week werkt voor je pensioen?

 

Arbeidsongeschiktheid

Check in je arbeidsovereenkomst of cao of er iets is geregeld over de hoogte van het salaris bij arbeidsongeschiktheid. In de wet is bepaald dat zodra er niets is geregeld, je recht hebt op minstens 70% van je laatstverdiende salaris. Wellicht kun je onderhandelen of je gedurende de eerste zes weken of zes maanden tijdens ziekte wél 100% van je salaris wordt uitbetaald. Check je cao. Er zijn bedrijven die een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering voor hun werknemers afsluiten.

 

 

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn