De Belastingdienst is niet langer coulant voor de “frauderende” zelfstandige

Pas op: de Belastingdienst controleert dit jaar streng op schijnzelfstandigen. Zelfstandige ondernemers die in de praktijk niet aan de hiervoor gestelde voorwaarden van de Belastingdienst voldoen, mogen geen gebruik maken van de fiscale voordelen voor zelfstandigen. Check hier of jij een schijnzelfstandige bent, en wat de consequenties kunnen zijn.

Dit jaar kiest de Belastingdienst de zelfstandige

De Belastingdienst kiest elk jaar één of meerdere thema’s waarop dan extra wordt gecontroleerd. Dit jaar is de zelfstandige aan de beurt. Er is 100 miljoen euro uitgetrokken om 'schijnzelfstandigen' te bestrijden. De Belastingdienst is namelijk van mening dat er door een groep zelfstandigen - en dan vooral in de zorg en de bouw - onterecht gebuik wordt gemaakt van fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Ben jij een (schijn)zelfstandige?

Volgens de Belastingdienst ben je een zelfstandige wanneer je aan onderstaande criteria voldoet: 1. Je hebt minimaal drie verschillende opdrachtgevers per jaar; 2. Je factureert niet meer dan 70% van de inkomsten aan dezelfde opdrachtgever; 3. Je hebt wisselende inkomsten; 4. Je bepaalt zelf hoe jij je werk uitvoert en staat niet in gezagsverhouding tot de opdrachtgever(s); 5. Jouw opdrachtgever(s) mag/mogen jou geen specifieke instructies geven of zich inhoudelijk met jouw werk bemoeien; 6. Je kan een andere zelfstandige in jouw plaats sturen, zonder dat dit een probleem oplevert; 7. Je drijft je onderneming voor eigen risico, jij bent aansprakelijk bij schade; 8. Je maakt reclame voor je onderneming (visitekaartjes, advertenties, een website, schrijven van blogs, geven van workshops etc.); 9. Je streeft naar continuïteit: je onderneemt acties om te zorgen dat jouw onderneming blijft bestaan; 10. Je investeert in je bedrijf; 11. Je streeft naar winst. Wanneer er aan alle criteria wordt voldaan is er niets aan de hand en is er sprake van ondernemerschap. De eerste vijf criteria zijn in de praktijk doorslaggevend bij de vraag van de Belastingdienst of er al dan geen sprake is van ondernemerschap.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Wanneer je voor opdrachtgevers aan de slag gaat als freelancer of zelfstandige, dan kan het onduidelijk zijn of de opdrachtgevers loonheffingen moeten inhouden over jouw inkomsten. De VAR geeft jou en jouw opdrachtgevers hier duidelijkheid over. Een veelvoorkomende misvatting onder zelfstandigen is dat zij denken dat de VAR bindend is en dat de Belastingdienst niet kan terugkomen op zijn beslissing. Deze redenering is onjuist. De Belastingdienst kan pas aan het eind van het jaar toetsen of inderdaad aan de ondernemingsvoorwaarden is voldaan. De VAR is dus niet bindend en de Belastingdienst kan dit tot vijf jaar na de aangifte nog controleren en corrigeren. De VAR is dus eigenlijk meer een soort voorspelling voor komend belastingjaar.

Voorbeelden waar het misgaat in de praktijk

Het gaat in de praktijk nog regelmatig mis. Jouw opdrachtgever bemoeit zich dan bijvoorbeeld met de inhoud en de uitvoering van jouw werk. Of je legt verantwoording af over je werktijden aan de opdrachtgever. En facturen worden door je opdrachtgever verstuurd naar de eindklant, terwijl jij dit zelf hoort te doen. Of je hebt enkel visitekaartjes van de opdrachtgever en stelt je financieel afhankelijk op van de opdrachtnemer. Wat dan?

Consequenties van schijnzelfstandigheid

Wanneer er na de belastingaangifte door de Belastingdienst wordt geconcludeerd dat er géén sprake is van ondernemerschap, maar van een dienstbetrekking (op basis van de praktijk) heeft dit grote gevolgen voor jou. De fiscale voordelen die je dat jaar als ‘ondernemer’ hebt genoten zal je terug moeten betalen. De niet-afgedragen loonbelasting en sociale premies zullen ook op jou worden verhaald.

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn