Getuigschrift opstellen voor mijn ex-werknemer, wat moet ik weten?

Je ex-werknemer vraagt om een getuigschrift, maar wat moet je wel en niet vermelden? Wanneer ben je aansprakelijk voor schade? In deze blog geven wij antwoord op de vragen van de werkgever. In de blog van de werknemer staat vermeld welke onderdelen in een getuigschrift moeten en kunnen worden opgenomen.

Hoe moet je de taakvervulling van je werknemer omschrijven?

Zoals je in de blog van de werknemer kunt lezen ben je onder andere verplicht om de taken van je werknemer (onderdeel 1) te beschrijven. Op verzoek van je ex-werknemer moet je ook de wijze waarop hij zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd (onderdeel 4) omschrijven. Maar ja, dat is best lastig! Je mag wel algemene formuleringen gebruiken maar geen vage formuleringen. Beschrijf de handelingen die je werknemer heeft uitgevoerd. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop de werknemer zijn werk heeft uitgevoerd dan hoef je dat niet te onderbouwen aan de hand van feiten. Op het moment dat je de ex-werknemer als ongeschikt kwalificeert, moet je dit wel aan de hand van feiten onderbouwen.

Wanneer ben je als werkgever aansprakelijk?

Op grond van de wet ben je als werkgever aansprakelijk voor schade die is wordt veroorzaakt als:

  • je weigert het gevraagde getuigschrift af te geven;
  • je de gevraagde informatie niet in het getuigschrift opneemt;
  • je opzettelijk onjuiste informatie in het getuigschrift vermeldt;
  • je het getuigschrift op een bepaalde manier inricht waardoor de nieuwe werkgever andere informatie kan afleiden dan in
  • het getuigschrift is vermeld. Een uitspraak uit 1952 is hiervan een voorbeeld: de werkgever had een getuigschrift met een gekartelde rand afgegeven. Met deze karteling werd aangegeven dat de arbeidsovereenkomst niet met wederzijds goedvinden was beëindigd. De ex-werknemer wilde niet dat deze informatie met een nieuwe werkgever werd gedeeld. Nu dit wel was gebeurd kon de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Je hebt door je ex-werknemer schade geleden, en nu?

In de wet is bepaald dat je in het getuigschrift mag vermelden dat jij een vergoeding van je ex-werknemer tegoed hebt. Mogen alle vergoedingen worden vermeld? Nee, alleen de vergoedingen die zijn ontstaan doordat de werknemer zich niet aan de opzegtermijn heeft gehouden of de vergoeding die is verschuldigd in verband met het gegeven ontslag op staande voet. Is je ex-werknemer een andere vergoeding verschuldigd dan mag je dit niet in het getuigschrift vermelden.

Kun je afwijken van de wettelijke bepaling?

Je moet je aan de wettelijke bepaling houden: de eerste drie onderdelen moeten in een getuigschrift worden vermeld, de laatste drie onderdelen kunnen in een getuigschrift worden opgenomen. Je kunt niet ten nadele van de werknemer afwijken.

Kun je certificaten achterhouden?

Het kan zo zijn dat jij je werknemer op een bepaalde wijze hebt opgeleid. Je werknemer heeft hiervoor bepaalde certificaten behaald. Deze certificaten moeten aan de werknemer worden overhandigd, je kunt de certificaten niet achterhouden omdat jij deze hebt betaald.

Welke informatie mag je wel en niet aan de nieuwe werkgever verstrekken?

In de wet is er geen bepaling opgenomen waarin wordt bepaald wat je wel en niet mag zeggen op het moment dat de nieuwe werkgever om inlichtingen over je ex-werknemer vraagt. Je bent in ieder geval niet verplicht om inlichtingen over de ex-werknemer te verstrekken. Vraag altijd eerst toestemming aan hem om de inlichtingen te mogen verstrekken, zelfs als je positief bent over je ex-werknemer. Houd wel rekening met het volgende: als je onjuiste informatie verstrekt loop je het risico dat je zowel door je ex-werknemer als door de nieuwe werkgever aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn