Heb jij recht op een vergoeding van je werkgever?

Op het moment dat je naar huis loopt dringt het pas echt tot je door: de WW-uitkering is aangevraagd en vanaf nu zit je werkloos op de bank. Eigenlijk wil je van je werkgever een zak met geld, maar wanneer heb je daar recht op? Hoe hoog is dan de vergoeding? Wanneer moet je in actie komen (welke vervaltermijnen worden gehanteerd)? In deze blog geven we antwoord op deze vragen.

Vergoeding I: Aanzegvergoeding

 • Uitleg: je werkgever moet uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt aan jou schriftelijk bevestigen of je tijdelijke contract wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden de verlenging plaatsvindt.
 • Hoogte van de vergoeding: bruto maandsalaris of een vergoeding naar rato.
 • Wanneer moet je in actie komen: voor een beroep op de vergoeding van schending van de aanzegplicht moet je binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoekschrift bij de rechter indienen.

 

Vergoeding II: Billijke vergoeding

 • Uitleg: Er zijn twee soorten billijke vergoedingen. 1. Je hebt recht op een billijke vergoeding 1 als je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of iets heeft nagelaten. Je kunt hierbij onder andere denken aan de volgende situaties: je werkgever heeft een verstoorde arbeidsrelatie doen ontstaan (bijvoorbeeld omdat je niet bent ingegaan op zijn avances), je bent gediscrimineerd (en door jouw bezwaar is er een onwerkbare situatie ontstaan), je werkgever heeft zijn verplichtingen veronachtzaamd (is bijvoorbeeld re-integratieverplichtingen niet nagekomen), je werkgever heeft opgezegd in strijd met een opzegverbod (bijvoorbeeld tijdens ziekte of zwangerschap) of je werkgever heeft onvoldoende zorg aan de arbeidsomstandigheden besteed. Situaties: bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst of een einde van rechtswege 2. Na een opzegging van de arbeidsovereenkomst door je werkgever, waarbij je om een billijke vergoeding 2 verzoekt in plaats van dat je aan de kantonrechter vraagt de opzegging van je werkgever te vernietigen zodat je arbeidsovereenkomst nog bestaat.
 • Hoogte van de vergoeding: de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de situatie. De Hoge Raad heeft inmiddels verschillende arresten (New Hairstyle, Zinzia etc.) gewezen. Miss Legal kan naar aanleiding van deze arresten een inschatting voor je maken. Het is uiteindelijk de rechter die beslist of er een vergoeding wordt toegekend en wat de hoogte hiervan is.
 • Wanneer moet je in actie komen: dat is afhankelijk van de situatie. Voor een beroep op billijke vergoeding 2 moet je binnen twee maanden een verzoekschrift bij de rechter indienen na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Er geldt geen vervaltermijn als je werkgever in strijd met een discriminatieverbod opzegt. 

 

Vergoeding III: Transitievergoeding

 • Uitleg: je hebt recht op een transitievergoeding op het moment dat je minimaal 24 maanden (voor dezelfde of opvolgende werkgever) hebt gewerkt. Daarnaast moet je arbeidsovereenkomst door opzegging, ontbinding of na een einde van rechtswege zijn geëindigd. Je hebt ook recht op een transitievergoeding als jij de arbeidsovereenkomst moet opzeggen, laten ontbinden of van rechtswege laat eindigen als je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of iets heeft nagelaten. Bij een beëindigingsovereenkomst is je werkgever niet verplicht om een transitievergoeding in de overeenkomst op te nemen. Je werkgever moet je wel een transitievergoeding uitkering als jij instemming hebt gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.
 • Hoogte van de vergoeding:de hoogte van de transitievergoeding is in de wet vastgelegd. Er zijn verschillende tools beschikbaar om de transitievergoeding te kunnen berekenen. Toch is de hoogte van de transitievergoeding in sommige situaties lastig te bepalen omdat er verschillende regelingen (bijvoorbeeld: 'Regeling looncomponenten en arbeidsduur') en besluiten (bijvoorbeeld: 'Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding') van toepassing zijn. Hierdoor dienen bepaalde looncomponenten bij de berekening van de transitievergoeding te worden meegenomen. Voor de hoogte van de vergoeding verwijzen we je naar de blog 'Transitievergoeding voor de werknemer'.
 • Wanneer moet je in actie komen: de vervaltermijn is drie maanden. Je moet binnen drie maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd een verzoekschrift bij de rechter indienen.

 

Vergoeding IV: Onregelmatigheidsvergoeding

 • Uitleg: er zijn vier vormen van gefixeerde schadevergoeding te onderscheiden, namelijk de vergoeding wegens: 1. het niet in acht nemen van de juiste opzegtermijn, 2. het opzeggen van een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding, 3. het ontbinden van een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding, 4. als je zelf de arbeidsovereenkomst moest opzeggen door een dringende reden (je werkgever heeft je mishandeld, wanneer hij grovelijk de plichten uit de arbeidsovereenkomst verontachtzaamt, etc.).
 • Hoogte van de vergoeding: bij een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding is de vergoeding gelijk aan het loon tot de einddatum van het contract. Bij een tijdelijk contract met opzegbeding en een contract voor onbepaalde tijd is de vergoeding gelijk aan het loon dat je ontvangen had als je werkgever zich wel aan de opzegregels had gehouden. Heeft je werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld of iets nagelaten dan kun je ook nog recht hebben op een billijke vergoeding. De werkelijk geleden schade speelt bij de bepaling van de hoogte van deze vergoeding geen rol.
 • Wanneer moet je in actie komen: de vervaltermijn is twee maanden. De twee maanden gaan in na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd.

 

Heb jij recht op een vergoeding?

Je hebt dus niet 'zomaar' recht op een vergoeding op het moment dat je (tijdelijke) contract niet wordt verlengd of wordt beëindigd. Uiteraard gelden voor alle vergoedingen uitzonderingen. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen moet zich een specifieke situatie voordoen en moet er aan bepaalde criteria worden voldaan. In een bijzondere situatie kun je op meerdere vergoedingen recht hebben. Heb je vragen over dit blog? Twijfel je of je recht hebt op een vergoeding? Neem contact met ons op.

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn