Huishoudelijk personeel: wel de lasten, niet de lusten!

Huishoudelijke hulpen, nanny’s, gezelschapsdames, alfahulpen en PGB-zorgverleners hebben met elkaar gemeen dat zij huishoudelijk personeel zijn, in deeltijd werken en hiervoor loon ontvangen. Ondanks dat zij op 'gewone' werknemers lijken, nemen zij een uitzonderingspositie in het sociaal recht in. Uiteraard is dit niet eerlijk, maar ondanks dat internationale instanties Nederland al op de vingers hebben getikt, verandert er niets.

Huishoudelijk personeel

Deeltijd huishoudelijk personeel dat werkt op basis van een arbeidsovereenkomst geniet minder rechtsbescherming dan andere werknemers. Het heeft daardoor niet dezelfde rechten als de 'gewone' werknemer. Juist deeltijd huishoudelijk personeel heeft deze bescherming zo hard nodig. Na een jarenlange stilte is deze sociale kwestie in de afgelopen vijf jaren opnieuw onderwerp van politiek debat geworden.

 

Hoezo minder rechtsbescherming?

Huishoudelijk personeel:

  • is uitgesloten van verplichte werknemersverzekeringen (heeft geen recht op ZW, WW of Wet WIA);
  • krijgt bij ziekte zes in plaats van maximaal 104 weken loon doorbetaald (art. 7:629 lid 2 BW);
  • profiteert niet van een werkgeversbijdrage premie Zorgverzekeringswet;
  • valt niet onder een preventieve ontslagbescherming;
  • heeft geen recht op girale betaling minimumloon;
  • heeft verminderd recht op schriftelijke informatie arbeidsrelatie;
  • komt in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering die niet gerelateerd is aan het maximumdagloon;
  • heeft geen recht op adoptie- en pleegzorgverlof;
  • is uitgesloten van de Wet loonbelasting (er is geen inhoudingsplicht voor de werkgever).

 

Wat is de oorzaak van minder rechtsbescherming?

Huishoudelijk personeel wordt ingezet bij private en publieke dienstverlening. Met andere woorden: door particulieren en bedrijven. Deze categorie werknemers valt onder de 'Regeling aan huis'. Het doel van de regeling is ervoor te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om huishoudelijk personeel aan te nemen. Tegelijkertijd zorgt de regeling ervoor dat huishoudelijk personeel minder rechten heeft dan een 'gewone' werknemer (zie opsomming). Het afschaffen van deze regeling kost veel geld. Huishoudelijk personeel mag zich wel vrijwillig verzekeren en de werkgeverspremies voor deze verzekeringen zelf betalen. Toch zijn er weinig werksters, nanny's etc. die hiervoor kiezen. Zij krijgen relatief weinig betaald en deze verzekeringen zijn duur.

 

Hoe kijkt de Belastingdienst naar de 'Regeling dienstverlening aan huis'?

De Belastingdienst kijkt op eigen wijze naar het verrichten van huishoudelijk werk. In het geval de huishoudelijke kracht meer dan 3 dagen per week werk verricht bij de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever -ook als dit een particulier is- aangemerkt als werkgever. Deze kan dan ook als inhoudingsplichtige voor de loonheffing worden aangemerkt. Verder heeft de huishoudelijke kracht enkele sociale rechten die vergelijkbaar zijn met 'regulier' werknemerschap. Zo dient het wettelijk minimum uurloon te worden vergoed, heeft de huishoudelijke kracht recht op 8% vakantiegeld en dient er bij ziekte te worden doorbetaald voor de duur van maximaal zes niet gewerkte weken.

 

Nederland luistert niet...

Internationale instanties tikten Nederland op de vingers en de FNV maakte zich opnieuw sterk voor deze categorie werknemers, samen met werkgevers in de schoonmaakbranche. Bovendien kwam in 2011 ILO-verdrag 189 inzake Decent Work for Domestic Workers tot stand. De Nederlandse wetgever is tot op heden niet bereid de rechtspositie van het huishoudelijk personeel te verbeteren en in overeenstemming te brengen met ILO-verdrag 189 en andere internationale verdragen.

 

Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’

Op 26 november 2015 is er door de Vereniging Vrouw en Recht een symposium over dit onderwerp georganiseerd. Miss Tessa is lid van de Vereniging Vrouw en Recht en was bij dat symposium aanwezig. In 2010 verscheen het boek 'Een baan als alle andere?!' van mr. Eva Cremers en drs. Leontine Bijleveld. Daarin is de gebrekkige rechtsbescherming van huishoudelijk personeel, zoals huishoudelijke hulpen, werksters, alfahulpen en pgb-zorgverleners, kritisch onder de loep genomen en in internationaalrechtelijk perspectief bezien. 

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn