Is het concurrentiebeding in je tijdelijke contract rechtsgeldig?

Je hebt je droombaan gevonden, je ontvangt een jaarcontract. Je ziet dat er een concurrentiebeding in je arbeidsovereenkomst is opgenomen, maar daar zal je ex-werkgever niets mee doen, denk je. Helaas laat een ex-werkgever het er vaak niet bij zitten. Heb je een concurrentiebeding in je tijdelijke contract? Lees deze blog!

Aanbod concurrent

Na zeven maanden ontvang je een mooi aanbod van de concurrent. Je accepteert het aanbod, je zegt de arbeidsovereenkomst op en je treedt bij de concurrent in dienst. Dat is het moment dat het vervelend wordt: je werkgever beroept zich op het concurrentiebeding. De rechter oordeelt dat het concurrentiebeding rechtsgeldig is: jij moet een boete betalen en je moet bij je nieuwe werkgever direct uit dienst treden. In deze blog geven wij je informatie over een concurrentiebeding in een tijdelijk contract.  

 

Concurrentiebeding in een tijdelijk contract

De wet is op 1 januari 2015 gewijzigd. Voor de wetswijziging van 1 januari 2015 mocht de werkgever een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst (in een tijdelijk en vast contract) overeenkomen als deze 1) schriftelijk was aangegaan met een 2) meerderjarige werknemer. Deze vereisten zijn na de wetswijziging van 1 januari 2015 niet gewijzigd. Na de wetswijziging is het aangaan van een concurrentiebeding in een vast contract nog steeds toegestaan; het aangaan van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is door de wetswijziging beperkt. In een tijdelijk contract, dat op 1 januari 2015 of een latere datum is gesloten, mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen, tenzij het beding 3) noodzakelijk is vanwege 4) zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het concurrentiebeding is rechtsgeldig als de werkgever aan deze vier vereisten heeft voldaan.  

 

Motiveringsplicht

Wat houdt "noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen" in? Dat leggen we nu uit! Aan de twee extra vereisten worden hoge eisen gesteld: de werkgever moet motiveren waarom het vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen noodzakelijk is om een concurrentiebeding in een tijdelijk contract op te nemen. 3) Noodzakelijk: de noodzaak moet bij het sluiten van het concurrentiebeding bestaan op het moment dat het beding wordt overeengekomen en wanneer de werkgever zich op dat beding beroept. 4) Wat nu precies zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, heeft de wetgever niet vermeld. Het komt er op neer dat de werkgever moet aantonen dat het bedrijf gevaar loopt als de bedrijfsgeheimen, en andere belangrijke informatie, bij de concurrent terechtkomen. De werkgever moet voldoende concreet en specifiek stellen dat zij door de indiensttreding van de werknemer bij de concurrent in de betreffende functie daadwerkelijk (vermogens)schade heeft geleden of zal lijden. Zie het arrest in deze link.  

 

Concurrentiebeding voorleggen aan de rechter

Wil je bij de concurrent in dienst treden, dan kun je een concurrentiebeding in je tijdelijke contract voorleggen aan de rechter. In een kort geding kun je de rechter verzoeken om het concurrentiebeding te schorsen, je ontvangt de uitspraak meestal binnen twee weken. Helaas is dit niet de definitieve uitspraak. Een paar maanden later volgt de bodemprocedure. In deze procedure kan de rechter het concurrentiebeding definitief nietig verklaren of (gedeeltelijk) vernietigen. De rechter zal het concurrentiebeding nietig verklaren als de schriftelijke motivering ontbreekt. Dit betekent dat er nooit een concurrentiebeding rechtsgeldig tot stand is gekomen. Het concurrentiebeding kan ook door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Bij gedeeltelijke vernietiging kan de rechter de boete eventueel matigen. Het is ook mogelijk dat hij de geografische reikwijdte of de duur van het concurrentiebeding beperkt.  

 

Motiveringsplicht & stilzwijgende verlenging

Nu komt het voor dat je voor 1 januari 2015 een tijdelijk contract hebt gesloten en je tijdelijk contract daarna stilzwijgend wordt verlengd, en nu? Is je arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2015 stilzwijgend verlengd, dan geldt geen motiveringsplicht. Is je tijdelijk contract na 1 januari 2015 aangegaan (dus met een andere duur: twee jaar in plaats van zes maanden) dan geldt wel de motiveringsplicht. Het concurrentiebeding is nietig als in dit geval de motivering ontbreekt.  

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn