Koopje: werknemer met AOW- of pensioenleeftijd

Je werknemer heeft de AOW- of pensioenleeftijd bereikt. Er komt een afscheid, maar je werknemer is er nog niet klaar voor om achter de geraniums te zitten. En dat komt mooi uit! Want op 1 januari 2016 is de "Wet werken na AOW"  ingevoerd. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat een aantal arbeidsrechtelijke bepalingen in verschillende wetten zijn gewijzigd. Het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt hierdoor vergemakkelijkt. De gedachte achter deze wet is dat de ervaring en kennis van de generaties die nu aan het werk zijn niet zomaar verloren mogen gaan. Waarmee moet je als werkgever rekening houden?

Opzeggen bij AOW- of pensioenleeftijd

Als werkgever kun je de arbeidsovereenkomst beëindigen als er een "pensioenbeding" in de arbeidsovereenkomst of cao is opgenomen. Het pensioenbeding is van belang voor een arbeidsovereenkomst die vóór de AOW-gerechtigde of pensioenleeftijd is ingegaan. De AOW-gerechtigde leeftijd is afhankelijk van de geboortedatum van de werknemer. Je dient de arbeidsovereenkomst of cao erop na te slaan of er een zogenaamd "pensioenbeding" in deze documenten is opgenomen. In dit pensioenbeding is een AOW-gerechtigde leeftijd of een lagere of hogere pensioenleeftijd vermeld. Indien dit het geval is dan kun je zonder tussenkomst van het UWV of de rechter de arbeidsovereenkomst van je werknemer opzeggen.  

Doorwerken (opzeggen na AOW- of pensioenleeftijd)

Het komt ook voor dat je je werknemer wilt laten doorwerken of een nieuwe arbeidsovereenkomst met iemand met de AOW- of pensioenleeftijd wilt aangaan. Als dat de arbeidsovereenkomst NA de AOW- of pensioenleeftijd is aangegaan gelden de normale regels van ontslag. Een (voortijdige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan met wederzijds goedvinden of anders via het UWV of de kantonrechter plaatsvinden. Ga je toch over tot ontslag zonder tussenkomst van het UWV of de rechter dan ben je aan de werknemer een vergoeding verschuldigd. De hoogte is uiteraard afhankelijk van de specifieke situatie.  

Waarom het voordelig is om iemand met de AOW- of pensioenleeftijd in dienst te nemen

Als werkgever heb je de volgende voordelen:

 • Je betaalt geen premies voor werknemersverzekeringen;
 • De loonbelasting voor 65-plussers is lager (er hoeft immers geen premie AOW te worden afgedragen);
 • Er geldt een opzegtermijn van een maand, tenzij van de wettelijke opzegtermijn schriftelijk wordt (of reeds is) afgeweken;
 • Je hoeft geen transitievergoeding te betalen aan deze werknemers als de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden heeft geduurd. Dit geldt voor de arbeidsovereenkomsten die vóór en na de AOW- of pensioenleeftijd zijn aangegaan;
 • De Algemene heffingskorting en arbeidskorting voor de AOW-gerechtigden zijn lager.
 • Bij ziekte hoef je maar dertien in plaats van 104 weken loon door te betalen;
 • Het verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte geldt voor zes weken in plaats van 104 weken. Let op: er geldt wel een overgangsrecht van dertien weken;
 • In plaats van na twee jaar en drie contracten hoef je pas na vier jaar en zes contracten een vast contract aan te bieden.

 

Punten van aandacht

Als werkgever moet je onder andere op de volgende punten letten:

 • Het is niet zeker of een werknemer met de AOW- of pensioenleeftijd onder de dekking van een ongevallen en/of verzuimverzekering valt;
 • In bepaalde gevallen is de werkgever verplicht voor de de werknemer met de AOW- of pensioenleeftijd een premie voor aanvullend pensioen te betalen;
 • De Wet verbetering poortwachter (inclusief de re-integratie) is van kracht. Wat de re-integratie betreft is bij nalatig of geen handelen geen sanctie meer van kracht;
 • Verlofaanspraken: extra verlofaanspraken gelden waarschijnlijk ook voor de werknemer met de AOW- of pensioenleeftijd;
 • Als je je werknemer met de AOW- of pensioenleeftijd laat doorwerken, en je past de arbeidsovereenkomst niet aan, dan moet je in bepaalde gevallen 104 weken loon doorbetalen terwijl je verzuimverzekering conform de wet uitkeert (13 weken).

 

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn