Overwerken: wanneer heb je recht op een vergoeding?

Op 24 februari 2017 verscheen in het FD het volgende artikel: "Japan wil 'dood door overwerk' tegengaan. Een deuntje van de film Rocky om stipt 18:00 uur, een beloning van 50.000 yen als je vijf dagen achtereen vrij neemt of gewoon het licht uit om 20:00 uur. (...) Onderzoek wees eerder uit dat een kwart van de Japanse bedrijven werknemers heeft die maandelijks ruim 80 uur overwerken."

Nederland

Op 2 maart 2017 schreef de Telegraaf: "Nederland is Europees kampioen overwerken. Ruim drieënhalf miljoen mensen werken regelmatig in het weekend, 's avonds of 's nachts, en bijna tweeënhalf miljoen zo nu en dan." Overwerken is dus een wereldwijd fenomeen en Nederlandse werknemers kunnen er dus ook wat van, maar wanneer heeft een werknemer recht op een vergoeding? In deze blog besteden wij aandacht aan het onderwerp overwerken en de overwerkvergoeding.

 

Wanneer is er sprake van overwerken?

In de wet is geen definitie van het begrip "overwerken" opgenomen. Een werknemer werkt over als hij buiten de reguliere werktijden en contracturen extra werkt. Op het moment dat een werknemer overwerkt is het de vraag of die overuren voor vergoeding in aanmerking komen. Bepalingen over overwerken zijn over het algemeen in de arbeidsovereenkomst en/of in een van toepassing zijnde CAO of personeelsreglement opgenomen. Per 1 juli 2017 wordt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) gewijzigd. Dit houdt onder andere in dat er in de wet een bepaling over meerwerk wordt opgenomen. Het is (nog) niet bekend wanneer meeruren (meerwerk) als overuren kunnen worden aangemerkt, uiteraard houden wij je op de hoogte!

 

Discussie over overwerken

Het komt regelmatig voor dat de werkgever en de werknemer geen afspraken over overwerken hebben gemaakt. De discussie tussen de werkgever en werknemer ontstaat 1) wanneer het niet duidelijk is of een bepaalde opdracht wel of niet onder 'overwerk' valt, 2) als de werknemer moet overwerken zonder dat afspraken zijn gemaakt over de vergoeding. Bij bepaalde functies is een vergoeding voor overwerken inbegrepen, 3) in deze situatie ontstaat er discussie op het moment dat de werknemer niet incidenteel maar structureel moet overwerken.  

 

Rechter

Op het moment dat de werkgever en werknemer er niet uitkomen, stappen zij naar de rechter. Bij overwerk moet worden vastgesteld dat 1) de werkgever met de overuren heeft ingestemd, of 2) het overwerk door de werkgever is opgedragen. Daarnaast stelt de rechter dan vast of er in de arbeidsrelatie specifieke regels gelden voor overwerk en/of op andere tijden gewerkte uren. Het kan namelijk voorkomen dat een bepaalde opdracht op overwerk lijkt, maar dat deze uren toch onder de contracturen vallen.

 

Overwerk en WW-uitkering

In de Werkloosheidswet is de bepaling opgenomen dat voor de berekening van het aantal arbeidsuren, de uren waarin de werknemer overwerk heeft verricht, buiten beschouwing worden gelaten. Met andere woorden: de extra uren die een werknemer maakt die inherent zijn aan zijn functie en de extra uren die een werknemer op grond van de cao moet verrichten (die zonder de cao als overuren zouden worden aangemerkt) worden niet als overwerk aangemerkt.

 

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn