Werkgever, wat moet je weten over de transitievergoeding?

Zoals je in de blog van de werknemer hebt kunnen lezen kennen we vanaf 1 juli 2015 de transitievergoeding. In deze blog behandelen wij de onderwerpen die voor de werkgever relevant zijn.

Laten we met wat weetjes beginnen, wist je dat:

 • een doorstartende werkgever er rekening mee moet houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook alle dienstjaren van voor het faillissement mee overgaan?
 • dat het toekennen van een transitievergoeding niet verplicht is bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst?
 • je in bepaalde gevallen geen transitievergoeding hoeft te betalen bij werkweigering?
 • je in bepaalde gevallen een transitievergoeding moet betalen als je werknemer verwijtbaar heeft gehandeld?
 • je waarschijnlijk per 1 januari 2018 (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015) wordt gecompenseerd voor de kosten van de transitievergoeding die je voor je werknemer (die twee jaar ziek is geweest) hebt gemaakt?

 

Transitievergoeding - zieke werknemer

Je loondoorbetalingsverplichting stopt na twee jaar (of drie jaar als je een loonsanctie opgelegd hebt gekregen). Daarna kun je ervoor kiezen om het dienstverband 'slapend' te houden of de overeenkomst te beëindigen. Je kunt de arbeidsovereenkomst beëindigen door een ontslagvergunning bij het UWV aan te vragen of door een beëindigingsovereenkomst met je werknemer aan te gaan. Is je werknemer gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt maar niet duurzaam ongeschikt, dan heb je de kans dat hij zich weer beschikbaar stelt voor het verrichten van passend werk. In dat geval raden we je aan de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een slapend dienstverband is alleen geschikt als je werknemer duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is.  

Bij de transitievergoeding moet je de dienstjaren berekenen, hoe bereken je die?

Ga uit van een van de volgende mogelijkheden:

 • Had je werknemer in totaal één contract? Dan is de duur van dit contract bepalend.
 • Had je werknemer meerdere contracten direct achter elkaar (zonder tussenpoos van minder dan zes maanden)? Dan is het aantal dienstjaren te berekenen door opvolgende contracten bij elkaar op te tellen.
 • Had je werknemer meerdere contracten (met een tussenpoos van minder dan zes maanden), dan is het aantal dienstjaren te berekenen door contracten bij elkaar op te tellen. Ook als sprake is van een zogenoemde opvolgende werkgever moeten de contracten opgeteld worden. Let op: heb je voor 1 juli 2015 tijdelijke contracten gehad voordat je een ast contract kreeg, dan tellen de opvolgende arbeidsovereenkomsten alleen mee als de tussenpoos niet langer dan drie maanden heeft geduurd.

 

Uitzonderingen - Kleine werkgevers (Mkb-werkgevers) - betalen transitievergoeding

 • In de blog van de werknemer kun je lezen dat de werknemer die 50 jaar en ouder is een hogere transitievergoeding opbouwt. Deze regeling geldt niet voor kleine werkgevers. De werknemer van 50 jaar en ouder ontvangt bij een kleine werkgever een reguliere transitievergoeding. Wanneer ben je een kleine werkgever: als je in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had.
 • De tweede regeling is een overbruggingsregeling voor kleine werkgevers. Deze regeling is van toepassing als kleine werkgevers vanwege een slechte financiële situatie werknemers moeten ontslaan (met andere woorden: ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden). De berekening van de transitievergoeding gaat in dat geval uit van een dienstverband vanaf 1 mei 2013. Dit betekent dat de dienstjaren voor 1 mei 2013 niet worden meegenomen in de transitievergoeding. Uiteraard moet je de slechte financiële situatie wel kunnen bewijzen: uit de jaarrekeningen van drie voorafgaande jaren en een prognose voor de eerstvolgende zes maanden. Deze regeling geldt tot 2020. Vraag je je af wanneer je in een slechte financiële situatie verkeert? Neem contact met ons op!

 

Welke kosten mag je wel van de transitievergoeding aftrekken?

Op de transitiekosten mag je in mindering brengen:

 • transitiekosten: kosten om het ontslag te voorkomen, hierbij kun je denken aan outplacement kosten.
 • inzetbaarheidskosten: kosten die tijdens het dienstverband zijn gemaakt.

 

Voorwaarden om de kosten van de transitievergoeding af te trekken

De kosten moeten:

 • worden gespecificeerd en schriftelijk worden medegedeeld;
 • door jou als werkgever gemaakt zijn en niet door een vorige of opvolgende werkgever;
 • daadwerkelijk gemaakt zijn (dus een toezegging dat je studiekosten zou betalen is niet voldoende);
 • tijdens of na de periode waarover transitievergoeding wordt berekend, gemaakt zijn.

 

Welke kosten mag je niet van de transitievergoeding aftrekken?

De volgende kosten mag je niet in mindering brengen op de transitiekosten:

 • loonkosten die werden doorbetaald toen je werknemer een cursus volgde.
 • kosten die elders declareerbaar zijn.
 • kosten die op een andere manier op de werknemer worden verhaald (bijv. studiekosten).

 

 

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn