Wanneer verjaren mijn belastingschulden?

Een belastingschuld is een schuld met betrekking tot belastingen. Een belastingschuld ontstaat als je geen belasting hebt betaald en/of de belasting niet op tijd kan betalen. Niet alleen ondernemers met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma kampen steeds vaker met een belastingschuld, maar ook burgers.

Belastingschulden burgers vaak door erven

Eén van de meest voorkomende problemen bij burgers is dat zij bij het aanvaarden van een erfenis niet alleen geconfronteerd worden met alle bezittingen van de overledene maar ook met alle schulden. In zo’n situatie kan het voor de erfgenamen vervelend uitpakken wanneer er nog belastingschulden zijn. Bij velen is niet zelden een openstaande belastingschuld de oorzaak van problematische schulden.

Belastingschulden: soorten belastingen
Welke soorten belastingen kennen wij eigenlijk in Nederland en geldt er voor alle belastingen dezelfde verjaringstermijn? In Nederland kennen wij de directe en indirecte belastingen. Bij directe belastingen valt er te denken aan belastingen die ondernemers en burgers betalen over hun inkomen, winst en vermogen. Bij indirecte belastingen valt er te denken aan belastingen die door iemand anders is betaald aan de Belastingdienst. De belasting is dan verwerkt in de prijs van een product of een dienst en kennen we bijvoorbeeld als btw, accijns en assurantiebelasting.

Termijn opleggen aanslag
Nadat je bijvoorbeeld jouw aangifte inkomsten-, vennootschaps- , erf en/of overdrachtsbelasting hebt ingevuld en hebt ingediend legt de Belastingdienst een aanslag op. De Belastingdienst noemt deze aanslagen ook wel aanslagbelasting. De aanslagbelastingen verjaren na verloop van 5 jaar. Let op! Is het inkomen of vermogen afkomstig uit het buitenland, dan geldt er een verjaringstermijn van 12 jaar.

De Belastingdienst kan na het verstrijken van de termijnen van 5 en 12 jaar geen navorderingsaanslag meer opleggen.

Naast de aanslagbelastingen kennen wij in Nederland ook de aangiftebelasting. De aangiftebelasting geldt voor de loon-, omzet, dividend, kansspelbelasting- en milieubelastingen. Net als bij de aanslagbelasting geldt ook voor de aangiftebelasting een verjaringstermijn van 5 jaar.

De Belastingdienst kan na het verstrijken van de termijn van 5 jaar geen naheffingsaanslag meer opleggen.

Let op! Uitstel verlengt de verjaringstermijn
Heeft de Belastingdienst uitstel verleend voor het indienen van de aangifte, dan wordt de navorderingstermijn verlengd met het verleende uitstel.

Verjaringstermijn belastingschuld
Nadat de Belastingdienst een belastingaanslag heeft opgelegd kan er een verjaring van de belastingschuld plaatsvinden.

De verjaring van een belastingaanslag vindt plaats 5 jaar nadat de betalingstermijn is verstreken.

Let op! De termijn van 5 jaar geldt voor zowel de aangifte-  als aanslagbelasting. De termijn van 5 jaar kan door de Belastingdienst worden gestuit door een herinnering, aanmaning, beschikking tot verrekening of tenuitvoerlegging van een dwangbevel.
De termijn van 5 jaar herleeft dan namelijk weer.

Bevoegdheden Belastingdienst bij belastingschulden
De Belastingdienst mag nadat de belastingschuld is verjaard geen invorderingsmaatregelen treffen, overgaan tot verrekening of tenuitvoerlegging van een dwangbevel.

Indien je na verjaring de belastingschuld desondanks betaalt geldt deze betaling niet als een onverschuldigde betaling. Je krijgt je geld niet terug!

Ervaring Miss Legal
Uit de praktijk blijkt dat het niet altijd even eenvoudig is om te achterhalen of een belastingschuld al dan niet is verjaard. Niet alle ondernemers of burgers hebben hun administratie goed op orde, waardoor het niet altijd even gemakkelijk is te achterhalen of er in de afgelopen 5 jaar een aanmaning of een dwangbevel is ontvangen.

Tips Miss Legal
Heb je een belastingschuld en wil je voorkomen dat de Belastingdienst na het verstrijken van de verjaringstermijn actief gaat invorderen zorg dat je administratie dan op orde is. Lees de volgende tips van Miss Legal
1. Zorg dat je administratie altijd op orde is;
2. Leg de datum van het indienen van de belastingaangifte(n) vast;
3. Indien er uitstel is verleend leg dan ook deze datum vast en bewaar de bevestiging van de Belastingdienst;
4. Heb je een aanmaning of een dwangbevel ontvangen? Bewaar deze dan goed;
5. Schakel bij twijfel en voor advies altijd Miss Legal in.

Mocht je naar aanleiding van de blog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn