Wat moet je als werknemer weten over de aanzegverplichting?

Heeft je werkgever besloten dat hij je tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wil verlengen? Dan heeft hij een aanzegverplichting! Dit betekent dat hij jou een maand voor de einddatum van je tijdelijke arbeidsovereenkomst moet laten weten of hij je tijdelijke arbeidsovereenkomst wel of niet wil verlengen.

Wat houdt de aanzegverplichting in?

De aanzegverplichting is een plicht die voor 1 januari 2015 niet bestond en houdt in dat je werkgever uiterlijk één maand voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst aan jou laat weten of je arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. Dit wordt ‘aanzeggen’ genoemd. Jij weet dan als werknemer waar je aan toe bent.

 

Niet aan de aanzegverplichting voldaan?

Vergeet je werkgever zich aan de aanzegverplichting te houden dan betekent dat niet dat er geen einde aan je arbeidsovereenkomst komt: je staat dus gewoon op straat. Het betekent wel dat hij aan jou een vergoeding van maximaal een bruto maandsalaris moet betalen. Bij niet-tijdige nakoming een bedrag naar rato van de vertraging. Voorbeeld: Stel dat jouw werkgever vijf dagen te laat is geweest met zijn mededeling, en de maand 30 dagen telt, dan moet jouw werkgever jou een vergoeding van 5/30ste deel van jouw maandloon betalen. Bij een maandsalaris van € 3.000,- bedraagt de vergoeding dan € 500,-. Periodes van afwezigheid, bijvoorbeeld bij ziekte of verlof hebben op deze regeling geen invloed. Berekening Bij de berekening van de vergoeding moet worden uitgegaan van het bruto uurloon. Met eventuele overwerk- of ploegentoeslagen, vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen of winstdelen wordt geen rekening gehouden en wordt dan ook niet in de berekening van de vergoeding meegenomen.

 

Wanneer voldoet je werkgever aan de aanzegverplichting?

Houd de volgende voorwaarden in de gaten. Alleen als je werkgever zich aan de volgende voorwaarden heeft gehouden, heeft hij aan zijn aanzegverplichting voldaan: 1) je moet uiterlijk één maand voor de einddatum van je tijdelijke contract (duur: zes maanden of langer) een schriftelijke mededeling ontvangen; 2) in deze mededeling moet worden aangegeven of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet; 3) en als je arbeidsovereenkomst wordt verlengd: onder welke voorwaarden. Kort samengevat: wordt je contract niet verlengd, dan moet je werkgever zich aan de eerste twee voorwaarden houden. Wordt je contract wel verlengd, dan moet je werkgever zich aan alle drie de voorwaarden houden. Let op: vergeet je werkgever de derde voorwaarde te vermelden, dan levert dit geen vergoeding op.

 

Mijn werkgever heeft zich niet aan de aanzegverplichting gehouden, en nu?

Je hebt recht op een aanzegvergoeding! Je kunt binnen twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd een beroep doen op overtreding van de aanzegverplichting. Hiervoor moet je een verzoekschrift bij de rechter indienen. Let op: de termijn van twee maanden is een vervaltermijn. Dit betekent dat je kunt fluiten naar je aanzegvergoeding als je op een later moment het verzoekschrift indient. Zelfs als je één minuut te laat bent. Het is daarom verstandig om hiervoor een jurist arbeidsrecht van Miss Legal in te schakelen.

 

Heeft de vergoeding gevolgen voor de WW- of ZW-uitkering?

Nee, de vergoeding die je ontvangt wordt gezien als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Dit betekent dat de vergoeding als loon wordt gezien en niet als ontslagvergoeding, daarom heeft de vergoeding geen invloed op de WW- of ZW-uitkering.

 

Wisselend arbeidspatroon

Is er sprake van een wisselend arbeidspartroon? Dan wordt het loon berekend over het gemiddeld aantal uren dat je hebt gewerkt in de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het einde van je contract. Bij een contract van minder dan twaalf maanden wordt het loon berekend over het gemiddelde aantal uren gedurende de duur van het contract.

Deel deze pagina

Advies nodig over dit onderwerp?

Keep calm en vraag het aan Miss Legal!

Stel Miss Legal een prive vraag

Laat een commentaar achter

U moet Geregistreerd of Ingelogt zijn